Protocol repeteren in Popradar


Versie 14 oktober 2020

Dit protocol is opgesteld door Popradar op basis van de door de RIVM gestelde richtlijnen van 13 oktober 2020. Het dient als handreiking voor de gebruikers. Popradar bepaalt de regels over de repetities in het Popradar gebouw. Het kabinetsbesluit en diens maatregelen is leidend. In dit protocol wordt ingegaan op een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne waar rekening mee gehouden kan worden als de (muziek) repetitieruimtes weer opengaan. Dit protocol kan worden aangepast naar aanleiding van ervaringen uit de praktijk en is daarmee een levend document.  

1. Alle bezoekers van het Popradar gebouw kunnen op afspraak hun repetities hervatten. 

2. Popradar beslist in overleg met de muziekschool, vereniging of artiest hoe zij de repetitie tijd inrichten.

3. Tussen personeelsleden en bezoekers moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden.

4. Tussen personeelsleden onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden.

5. De beschikbare ruimte in het Popradar gebouw dient optimaal ingezet te worden, zodat zo veel mogelijk afstand tussen bezoekers en personeel gecreëerd wordt.

6. Er wordt gebruik gemaakt van vaste tijden. Dit betekent dat alle bezoekers van Popradar worden verdeeld over de dag en in overleg met Popradar een aangewezen dag en tijd verkrijgen.

7. Popradar is verantwoordelijk voor de publieksruimtes in en rond en het gebouw.

8. Popradar is verantwoordelijk voor de veiligheid in en rondom het gebouw.

9. Onze studio’s worden alleen verhuurd met de toezegging van de hoofdhuurder dat men in de ruimte onderling 1,5 meter afstand houdt en met de toezegging dat niemand van de groep Covid-19 symptomen heeft. Popradar heeft het recht om te controleren of de veiligheidsmaatregelen worden nageleefd.

10. Per 14-10-2020 is het dragen van een mondkapje verplicht in alle publieke ruimtes van Popradar.

I Algemeen

1 Algemene RIVM richtlijn Veiligheidsrisico’s Nieuwe richtlijn RIVM is het uitgangspunt, aangepast voor onze sector. Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:

 • Alle klanten van Popradar kunnen vanaf op afspraak hun activiteiten hervatten, Hiertoe gelden er een aantal beperkingen op het gebied van veiligheid
 • Per studio zijn hier berekeningen op toegepast waarbij rekening is gehouden met voldoende onderlinge afstand, zelfs met de aanwezige apparatuur en instrumenten.
 • Popradar beslist in overleg met diens klanten hoe boekingen worden ingericht qua tijd en ruimte.
 • De beschikbare ruimte in het Popradar gebouw dient optimaal ingezet te worden, zodat zo veel mogelijk afstand tussen bezoekers en personeel gecreëerd wordt.
 • Tussen personeelsleden en bezoeker moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden.
 • Tussen personeelsleden onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden.
 • Popradar meldt zich bij de GGD indien ze meer dan 1 ziektegeval (corona) hebben.

2 Fysiek contact

 • Volwassenen houden anderhalve meter afstand van elkaar.
 • Iedereen wast zijn/haar handen meerdere keren per dag en goed ten minste 20 sec.
 • Er worden geen handen geschud.
 • Hoesten/niezen in de elleboog.
 • Niet aan je gezicht zitten.
 • Betalingen dienen uitsluitend contactloos dus middels PIN betaling gedaan te worden. 

3 Hygiënemaatregelen Popradar draagt er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk worden nageleefd. Dit houdt in dat Popradar zorgt voor:

 • Desinfecterende handgel
 • Zeeppompje
 • Papieren handdoekjes
 • Ophangen van plexiglas platen 

Elke medewerker en hoofdboeker moet verantwoordelijk worden gesteld voor de uitvoering van deze hygiënemaatregelen. 

Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht: 

 • Hoofdboekers dragen er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zo veel mogelijk worden nageleefd.
 • Personeelsleden dragen persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een mondkapje en handschoenen bij schoonmaak en overdracht materiaal. 

4 Hygiëneregeling apparatuur/instrumenten Repetitie middelen, repetitie ruimtes en werkplek dienen bij gebruik met regelmaat ontsmet te worden. Ook materialen die met regelmaat worden gebruikt. Worden na iedere repetitie ontsmet door Popradar. (B.v. deurkrukken, zanginstallaties etc).

Materialen zoals drumstokken, microfoons ,versterkers dienen door de artiest zelf te worden meegebracht.

5 Schoonmaak

 • Dagelijks intensieve schoonmaak van de algemene ruimten en studio’s worden door Popradar verzorgt.  
 • Tussen de tijdvakken en wisseling van de bands zal Popradar zorg dragen voor de schoonmaak van de gebruikte ruimten en materialen. 

6 Afstand personeel Te allen tijde 1,5 meter afstand tussen personeelsleden onderling.

7 Reservering en Toegangsbeleid

 • De oefenstudio’s zijn voor bezoekers alleen toegankelijk als er van te voren via de mail of telefoon een reservering is gemaakt. De online agenda kan tot nader order niet worden gebruikt.
 • Hoofdboeker is zelf verantwoordelijk voor om hun medemuzikanten deelgenoot te maken van alle maatregelen binnen Popradar.
 • Aan bands wordt gevraagd om zoveel mogelijk door te lopen naar de oefenruimte. 1 persoon meld zich aan.
 • Wacht tot de balie toegankelijk is voor het inchecken.
 • Sleutels van de studio worden niet afgegeven. De studió’s worden door de dienstdoende beheerder geopend en afgesloten.
 • Betreedt het Popradar gebouw via de aangegeven ingang.
 • Verlaat het gebouw via de aangegeven uitgangen.
 • Hou de verkeersroutes in het pand zoveel mogelijk vrij.
 • Na afloop van elke repetitie dienen klanten zo spoedig mogelijk het gebouw en het Popradar terrein te verlaten.
 • Consumpties worden door een persoon bij de beheerder afgehaald 

 II Aanwezigheid van bezoekers in het Popradar gebouw

1 Focus De toegang tot de muziekstudio’s is alleen toegestaan via de centrale ingang aan de Burgemeester Hovylaan 12, uitgang via de wisselberging. Beide toegangswegen zijn qua route aangegeven door middel van pijlen op de grond van het Popradar gebouw.

2 Aanwezigheid van bezoekers in het Popradar gebouw Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:

 • De beschikbare ruimte in het gebouw dient optimaal ingezet te worden, zodat zo veel mogelijk afstand tussen bezoekers en het personeel gewaarborgd is.
 • Popradar faciliteert per oefenstudio 1 plexiglas plaat ten behoeve van de zanger/es.
 • Er wordt gebruik gemaakt van vaste tijden en aangegeven looproutes. Dit betekent dat alle bezoekers worden verdeeld over de diverse studio’s van het pand. Iedere klant krijgt een aangewezen route richting gehuurde studio.
 • Popradar heeft de openingstijden bepaald doordeweeks van 12:00 tot 0:00 uur om het totaal aantal gebruikers/klanten/personeel dat zich op hetzelfde moment in het pand bevindt zoveel mogelijk te beperken.
 • Zo wordt er ook een restrictie gesteld aan het totaal aantal mensen dat we in een oefenstudio toelaten.
 • Small Studio’s alleen toegankelijk voor 4 personen 1,4,16,20.
 • Medium studio’s alleen toegankelijk voor maximaal 5 personen tegelijk (studio’s 2,3,17,18,19)
 • Studio 15 alleen toegankelijk voor maximaal 8 personen tegelijk.
 • Studio 6 maximaal 6 personen tegelijk.
 • Studio 25 maximaal 8 personen tegelijk.
 • Studio 27 maximaal 15 personen tegelijk.
 • Radarzaal maximaal 30 personen tegelijk. 

3 Consequenties voor aanbod

 • Geboekte repetities kunnen worden ingekort om de ruimtes tussentijds te kunnen reinigen, apparatuur om te bouwen en belangrijke risicopunten zoals lichtknopjes, zanginstallaties en deurklinken te desinfecteren.
 • Flexibiliteit op het gebied van aanbod en tijden, klanten/gebruikers krijgen de mogelijkheid om zelf keuzes te maken passend bij de situatie.

4 Inrichting van de studio’s en algemene ruimten

 • Er is rekening gehouden met de 1,5 meter afstand regel bij de inrichting van de ruimtes en de plaatsing van de instrumenten. De klanten worden met klem gevraagd de ruimte precies zo achter te laten als aangetroffen werd.

III In en rondom gebouw

1 Consequenties gebouw en faciliteiten 

 • De beschikbare ruimte in het gebouw dient optimaal ingezet te worden, zodat zo veel mogelijk afstand tussen de bezoekers en het personeel gecreëerd wordt. Dat vraagt eveneens om een ruimere opstelling in de studio’s.
 • Toiletten en overige openbare ruimten dienen zo min mogelijk gebruikt te worden.
 • Een looprichting en looplijnen zijn middels pijlen op de vloer aangebracht en dienen gevolgd te worden.
 • De studio’s zijn door middel van lijnen gesplitst in vakken van tenminste 6m2.
 • Sleutels worden niet door de beheerder afgegeven, de studio’s worden geopend en gesloten door de beheerder.
 • Consumpties worden door een medewerker naar de studio toegebracht. 

2 Plein/Ingang Alle groepen dienen buiten te wachten totdat de groep compleet is. Hier dient uiteraard ook 1,5 meter afstand bewaard te worden. Let wel dit geldt tot een maximum van 10 personen vanwege het samenscholingsverbod (RIVM advies van 6 mei 2020).

3 Looproutes in het gebouw Popradar hanteert looproutes door het gehele gebouw.

4 Pauzebeleid Rookpauzes in en om het gebouw en overige onderbrekingen zijn niet toegestaan.

5 Horecabeleid Het is niet toegestaan eigen consumpties mee te nemen.

Consumpties kunnen telefonisch besteld worden bij de beheerder en worden door 1 bandlid afgehaald.

Betalingen verlopen alleen contactloos middels pin.

 IV Gezondheid

1 Medisch handelen N.v.t.

2 Wegstuurbeleid

 • Cf richtlijn RIVM: wanneer een personeelslid gedurende de dag corona gerelateerde klachten ontwikkelt, gaat het personeelslid naar huis.
 • Cf richtlijn RIVM: wanneer een bezoeker gedurende de dag corona gerelateerde klachten ontwikkelt, gaat de bezoeker naar huis. 

Specifiek is de volgende maatregel van kracht:

 • Als een bezoeker ziek wordt, gaat de bezoeker direct naar huis. 

3 Gezondheidsmeting N.v.t.

4 Thuisblijf regels – gezondheid bezoekers Popradar past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe. Specifiek zijn er de volgende maatregelen van kracht:

 • Bezoekers met corona gerelateerde klachten blijven thuis.
 • Bezoekers met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD.  

Bij besmetting van 1 band/verenigingslid, wordt de volledige band/vereniging verzocht om tenminste 10 dagen niet het Popradar gebouw te betreden.

Ieder bezoeker van het Popradar pand dient te melden als deze onverhoopt positief getest wordt op COVID19

5 Thuisblijf regels – gezondheid personeel Popradar past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe, dat betekent dat je thuisblijft bij de volgende klachten:

 • Verkoudheid
 • Niezen
 • Hoesten
 • Keelpijn
 • Moeilijk ademen
 • Koorts 

Je mag pas weer naar buiten als je 24 uur geen klachten meer hebt. Bij koorts (vanaf 38 graden) blijft iedereen in je huishouden thuis. Specifiek zijn er de volgende maatregelen van kracht:

 • Personeelsleden met corona gerelateerde klachten komen niet naar Popradar.