Privacyverklaring

Popradar, gevestigd aan Burgemeester Hovylaan 12 2552 AW Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.popradar.nl 
Burgemeester Hovylaan 12 
2552 AW Den Haag 
088-0241400 

Vragen over de privacy verklaring? Mail naar pijke@popradar.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Popradar verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt door een account aan te maken via Planetzelf, ons bookingssysteem, door je aan te melden voor onze nieuwsbrief, wanneer je telefonisch of per e-mail een ruimte bij ons boekt of diensten (zoals Popradar Music Support) bij ons afneemt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

Voor- en achternaam
Telefoonnummer
E-mailadres
Postadres

De privacyverklaring van Planetzelf kun je inzien via deze link

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@popradar.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Tijdens evenementen van Popradar wordt regelmatig foto- of videomateriaal gemaakt dat we achteraf gebruiken om geïnteresseerden te informeren. Als je vindt dat we onrechtmatig gebruik hebben gemaakt van je portretrecht, stuur dan een mailtje naar lenny@popradar.nl

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Popradar verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder als je daar toestemming voor hebt gegeven
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening, met name met betrekking tot onze repetitieruimtes, uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken via Planetzelf

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Popradar bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij bewaren je gegevens maximaal 5 jaar nadat je voor het laatst gebruik hebt gemaakt van Planetzelf. 

Delen van persoonsgegevens met derden
Popradar verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Popradar gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. De YouTube-video's die we embedden op onze website bevatten bijvoorbeeld cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account via ons boekingssysteem Planetzelf. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Popradar en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@popradar.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Popradar zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Popradar wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Popradar neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@popradar.nl.

Publieksonderzoek vanuit de gemeente 
Wij krijgen graag een beter inzicht in de samenstelling van ons publiek. Daarom vragen wij u om uw postcode en huisnummer (incl. eventuele toevoeging). Bijvoorbeeld: 1234AB 12C. Uiteraard gaan we vertrouwelijk met uw gegevens om. Wij gebruiken deze informatie eenmalig voor een onderzoek door de gemeente Den Haag en de informatie wordt na afloop van dit onderzoek vernietigd. We zullen u dus ook geen ongevraagde reclame o.i.d. toesturen of u persoonlijk benaderen.